Kochowska, E. „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Korporacji międzynarodowych Wyzwaniem Dla Systemu Ochrony Inwestycji Zagranicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(15), grudzień 2019, s. 99-129, doi:10.14746/spp.2016.3.15.4.