Wojtczak, Krystyna. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Pod Red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(16), grudzień 2019, s. 201-5, doi:10.14746/spp.2016.4.16.9.