Chmielnicki, P., E. Ingot-Brzęk, i I. Styn. „Redukcja Ryzyka przedsiębiorcy Jako Przedmiot Inicjatyw Le-Gislacyjnych. Wnioski Z Badań”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13), grudzień 2019, s. 9–24, doi:10.14746/spp.2016.1.13.1.