Staniszewska, L. „Modele odpowiedzialności Za Delikt Administracyjnysankcjonowany Karami Fi Nansowymi Na Przy-kładzie Wybranych krajów Europejskich”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13), grudzień 2019, s. 67–83, doi:10.14746/spp.2016.1.13.3.