Narożniak, A. „Dallal Stevens, Co Rozumiemy Przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, Vol. 20, S. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13), grudzień 2019, s. 175-6, doi:10.14746/spp.2016.1.13.13.