Kosiński, E., i A. Trela. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Kwietnia 2015 r., Sygn. I FSK 1493/14”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13), grudzień 2019, s. 149–161, doi:10.14746/spp.2016.1.13.7.