Kotowska-Lewińska, M. „Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne Komunikaty: Publiczna Dyskusja Na Temat Szkolnictwa wyższego a Nietypowi Studenci W Australii), «Higher Education» 2015, Vol. 70, Iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13), grudzień 2019, s. 172-3, doi:10.14746/spp.2016.1.13.11.