Tabernacka, Magdalena. „Zastosowanie Komunikacji Elektronicznej W Mediacjach W Administracji Publicznej”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(24), grudzień 2018, s. 65-82, doi:10.14746/spp.2018.4.24.4.