Chludziński, Bartłomiej. „O Potrzebie Alternatyw Dla sądowego Rozstrzygania sporów pomiędzy władzami Administracyjnymi a Podmiotami Prywatnymi W świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(24), grudzień 2018, s. 83-100, doi:10.14746/spp.2018.4.24.5.