Wegner, J. . „Przyszłość Form Konsensualnych W postępowaniu Administracyjnym”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(26), czerwiec 2019, s. 53-73, doi:10.14746/spp.2019.2.26.2.