Zakashvili, Ucha. „Szczególne Uwarunkowania Prawne rozbiórki budynków I Bu-Dowli Wybudowanych Bez Pozwolenia Na działce państwowej objętej Ograniczeniem Zabudowy”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(27), wrzesień 2019, s. 73-92, doi:10.14746/spp.2019.3.27.3.