Kruś, Maciej. „Umowa Urbanistyczna Jako przykład Umowy Administracyjnej Na Tle Polskiego I Europejskiego porządku Prawnego”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(27), wrzesień 2019, s. 117-38, doi:10.14746/spp.2019.3.27.5.