Zwolak, Sławomir. „Granice władztwa Planistycznego Przy Uchwalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 9-26, doi:10.14746/spp.2019.4.28.1.