Biniasz-Celka, Danuta. „Cywilnoprawne Aspekty umów Zawieranych pomiędzy Organem Administracji Publicznej a Organizacją pozarządową W Celu Realizacji Zadań Publicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 53-78, doi:10.14746/spp.2019.4.28.3.