Pyka, Aleksandra. „Przetwarzanie Danych Osobowych Do celów Badań Naukowych. Aspekty Prawne”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 79-101, doi:10.14746/spp.2019.4.28.4.