Narożniak, A. „In Dubio Contra Libertatem? O Nowelizacji przepisów dotyczących Pobytu studentów Zagranicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 149-63, doi:10.14746/spp.2019.4.28.7.