Zwolak, Sławomir. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 8 Czerwca 2018 r., Sygn. II OSK 1697 16”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 165-77, doi:10.14746/spp.2019.4.28.8.