Bisztyga, A. „Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność Administracji Publicznej. Struktura odpowiedzialności Zperspektywy determinantów Prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, Ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 179-82, doi:10.14746/spp.2019.4.28.9.