Mucha, J., i P. Tomaszewska. „ 13–14 Maja 2019 R”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28), grudzień 2019, s. 197-04, doi:10.14746/spp.2019.4.28.13.