Mucha, J. „Sprawozdanie Z IV Konferencji Szkoleniowej I VII Poznańskiego Salonu Mediacji «Ugoda Mediacyjna I Koszty mediacji», Poznań, 21 Października 2020 R.”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(33), marzec 2021, s. 167-71, doi:10.14746/spp.2021.1.33.10.