Borecki, P. „«Tęczowa zaraza» a niezależność Kościoła I godność człowieka. Uwagi Do Wyroku Sądu Okręgowego W Krakowie Z 8 Grudnia 2020 r., Sygn. I C 1357/19”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(33), marzec 2021, s. 139-54, doi:10.14746/spp.2021.1.33.6.