Dąbrowski, K. . „Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo Finansowe I Nauka O Finansach: Rozwój I interakcja), «Acta Universitatis Carolinae – Iuridica» 2020, Vol. 66, No. 3, S. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(33), marzec 2021, s. 163-4, doi:10.14746/spp.2021.1.33.8.