Wojtczak, K. . „Tytuł Profesora W postępowaniu Przed Radą Doskonałości Naukowej”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(34), wrzesień 2021, s. 9-63, doi:10.14746/spp.2021.2.34.1.