Narożniak, Agnieszka. „Matthiew Ormsbee, The Fifth Instrument of National Power: How Mass Migrations Impact National Security (Piąty Instrument potęgi Narodowej: Jak Masowe Migracje wpływają Na bezpieczeństwo narodowe), «Creighton Law Review» 2021, Vol. 54, No. 3, S. 381–410”. Studia Prawa Publicznego, nr 4 (36), grudzień 2021, s. 160-1, doi:10.14746/spp.2021.4.36.9.