Pawłowski, S. „Wykonywanie Zawodu Lekarza Przez Cudzoziemca niebędącego Obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka Polskiego”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37), czerwiec 2022, s. 9-28, doi:10.14746/spp.2022.1.37.1.