Dąbrowska, Anna. „Solomon Dersso, Forty Years of the African Charter and the Reform Issues Facing the Discourse and Practice of Human Rights (Czterdzieści Lat Karty Afrykańskiej I Problemy Reform, Przed którymi Stoi Polemika Z Prawami człowieka I Praktyka Ich Stosowania) «African Human Rights Law Journal» 2021, Vol. 21, No. 2”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37), czerwiec 2022, s. 211-2, doi:10.14746/spp.2022.1.37.10.