Gajewski, S. „Glosa Do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Kielcach Z 29 Stycznia 2021 r., Sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa Krytyczna)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37), czerwiec 2022, s. 169-83, doi:10.14746/spp.2022.1.37.7.