Borecki, P. „Immunitet Jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność Za nadużycia Seksualne duchowieństwa. Rozważania Na Kanwie Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z 12 Października 2021 R. W Sprawie J.C. I Inni V. Belgia (Skarga Nr 11625/17)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37), czerwiec 2022, s. 151-68, doi:10.14746/spp.2022.1.37.6.