Wojciechowicz, Joanna. „Obowiązek Zwrotu nienależnie Pobranego zasiłku Chorobowego W związku Z podjęciem Pracy Zarobkowej W Orzecznictwie sądów Powszechnych I Sądu Najwyższego”. Studia Prawa Publicznego, no. 2(26) (czerwiec 15, 2019): 159–173. Udostępniono czerwiec 12, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/21943.