Biniasz-Celka, Danuta. „Cywilnoprawne Aspekty umów Zawieranych pomiędzy Organem Administracji Publicznej a Organizacją pozarządową W Celu Realizacji Zadań Publicznych”. Studia Prawa Publicznego, no. 4(28) (grudzień 15, 2019): 53–78. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22134.