Zwolak, Sławomir. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 8 Czerwca 2018 r., Sygn. II OSK 1697 16”. Studia Prawa Publicznego, no. 4(28) (grudzień 15, 2019): 165–177. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22140.