Borecki, Paweł. „«Tęczowa zaraza» a niezależność Kościoła I godność człowieka. Uwagi Do Wyroku Sądu Okręgowego W Krakowie Z 8 Grudnia 2020 r., Sygn. I C 1357/19”. Studia Prawa Publicznego, no. 1(33) (marzec 15, 2021): 139–154. Udostępniono czerwiec 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/27992.