Dąbrowski, Karol. „Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo Finansowe I Nauka O Finansach: Rozwój I interakcja), «Acta Universitatis Carolinae – Iuridica» 2020, Vol. 66, No. 3, S. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23”. Studia Prawa Publicznego, no. 1(33) (marzec 15, 2021): 163–164. Udostępniono czerwiec 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/27993.