Dąbrowska, Anna. „Solomon Dersso, Forty Years of the African Charter and the Reform Issues Facing the Discourse and Practice of Human Rights (Czterdzieści Lat Karty Afrykańskiej I Problemy Reform, Przed którymi Stoi Polemika Z Prawami człowieka I Praktyka Ich Stosowania) «African Human Rights Law Journal» 2021, Vol. 21, No. 2”. Studia Prawa Publicznego, no. 1 (37) (czerwiec 10, 2022): 211–212. Udostępniono czerwiec 23, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34052.