Gajewski, Sebastian. „Glosa Do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Kielcach Z 29 Stycznia 2021 r., Sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa Krytyczna)”. Studia Prawa Publicznego, no. 1 (37) (czerwiec 10, 2022): 169–183. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34053.