Borecki, Paweł. „Immunitet Jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność Za nadużycia Seksualne duchowieństwa. Rozważania Na Kanwie Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z 12 Października 2021 R. W Sprawie J.C. I Inni V. Belgia (Skarga Nr 11625/17)”. Studia Prawa Publicznego, no. 1 (37) (czerwiec 10, 2022): 151–168. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34063.