1.
Narożniak A. Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?. 10.14746/spp [Internet]. 4 grudzień 2019 [cytowane 1 czerwiec 2023];(2(18):207-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/12525