1.
Trupkiewicz M. Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych. 10.14746/spp [Internet]. 4 grudzień 2019 [cytowane 31 maj 2023];(3(19):117-32. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/14507