1.
Kochowska E. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa korporacji międzynarodowych wyzwaniem dla systemu ochrony inwestycji zagranicznych. 10.14746/spp [Internet]. 4 grudzień 2019 [cytowane 16 kwiecień 2024];(3(15):99-129. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/14574