1.
Staniszewska L. Modele odpowiedzialności za delikt administracyjnysankcjonowany karami fi nansowymi na przy-kładzie wybranych krajów europejskich . 10.14746/spp [Internet]. 4 grudzień 2019 [cytowane 8 luty 2023];(1(13):67–83. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/14711