1.
Wojciechowicz J. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego w związku z podjęciem pracy zarobkowej w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. 10.14746/spp [Internet]. 15 czerwiec 2019 [cytowane 2 czerwiec 2023];(2(26):159-73. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/21943