1.
Fiktus P. W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019. 10.14746/spp [Internet]. 15 czerwiec 2019 [cytowane 5 październik 2022];(2(26):175-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/21944