1.
Zwolak S. Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 10.14746/spp [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 10 czerwiec 2023];(4(28):9-26. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22132