1.
Biniasz-Celka D. Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych. 10.14746/spp [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 11 grudzień 2023];(4(28):53-78. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22134