1.
Zwolak S. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16. 10.14746/spp [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 17 lipiec 2024];(4(28):165-77. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22140