1.
Narożniak A. Matthiew Ormsbee, The Fifth Instrument of National Power: How Mass Migrations Impact National Security (Piąty instrument potęgi narodowej: jak masowe migracje wpływają na bezpieczeństwo narodowe), „Creighton Law Review” 2021, vol. 54, no. 3, s. 381–410. 10.14746/spp [Internet]. 30 grudzień 2021 [cytowane 17 czerwiec 2024];(4 (36):160-1. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/31423