1.
Pawłowski S. Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego. 10.14746/spp [Internet]. 10 czerwiec 2022 [cytowane 29 listopad 2022];(1 (37):9-28. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34047