1.
Dąbrowska A. Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2. 10.14746/spp [Internet]. 10 czerwiec 2022 [cytowane 13 czerwiec 2024];(1 (37):211-2. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34052