1.
Jachimowicz-Jankowska P. Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0. 10.14746/spp [Internet]. 10 czerwiec 2022 [cytowane 3 grudzień 2022];(1 (37):199-210. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34055