1.
Borecki P. Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17). 10.14746/spp [Internet]. 10 czerwiec 2022 [cytowane 3 grudzień 2022];(1 (37):151-68. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34063